ขายส่งขวดพลาสติกหลายแบบหลายขนาดขวด PET, ขวด PP, ขวด PE, ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม

โรงงานผลิตขวดพลาสติก ร้านบางนาพลาสติก ที่นี่รับผลิตขวดพลาสติก ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์พลาสติก ชนิด PETE, PE, PP และ PVC หลากหลายรูปแบบ อาทิขวดบรรจุแชมพู ขวดน้ำมันมะพร้าว ขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำหวาน ขวดน้ำผลไม้ ขวดสําหรับบรรจุครีม โลชั่น แชมพู ทั้งแบบใส มีสี หรือ ขวดทึบ ขวดน้้ำดื่ม ขวดน้ําหวาน ขวดน้ําผลไม้ จําหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขายส่ง ผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ตามแบบของท่านที่ตรงตามความต้องการในราคาย่อมเยา
 


สอบถามราคาขวดพลาสติกและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ ระพี วนาโรจน์ 093-5453914

Tel: 02-393-4509, 02-393-4939
 
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

 


 
ปัจจุบันร้านบางนาพลาสติก มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด 15 เครื่อง (ไม่รวมเครื่องจักรที่สนับสนุนการผลิต) ซึ่งดําเนินการปรับปรุงกิจการให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การดําเนินงานของกิจการ มุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพสูง ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย รวมถึงการลงทุนและดูแลเครื่องจักรให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ เสมอ ทั้งยังตระหนักถึงการบริการที่ประทับใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ท่าน
 
Polyethylene (PE หรือ Polyethylene): Monomer คือ Ethylene
 
แบ่งเป็น 2 ประเภทตามวิธีการสังเคราะห์และความหนาแน่น คือ
 
1.1 LDPE (Low density polyethylene) คุณสมบัติ: มีความหนาแน่นต่ํา ทนร้อน ทนไฟ ได้น้อย ยืดตัวค่อนข้างสูง ขึ้นรูปได้ง่าย ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ถุงพลาสติกใส่ของทั่วไปและภาชนะและของใช้พลาสติกในบ้านที่ไม่ต้องการความแข็งแรงทนทานมากนัก
 
1.2 HDPE (High density polyethylene) คุณสมบัติ: มีความหนาแน่นสูง ทนร้อนได้ดี ยืดตัวลดลง ขึ้นรูปได้ง่าย มีความแข็งแรงคงตัวมากกว่า LDPE ตัวอย่างการใช้งาน เช่น ถุงร้อนแผ่นใสและของใช้พลาสติกในบ้านที่ต้องการความแข็งแรงทนทานและทนไฟมาก ขึ้น
 
ข้อดี :
 
1. สามารถเป่าได้หลากหลายรูปแบบ
 
2. สามารถปรับเปลี่ยน น้ําหนักได้ตามความต้องการ
 
3. สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการ
 
 
 

 
สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
คุณ ระพี วนาโรจน์ 093-5453914 (ผู้จัดการฝ่ายขาย)
Tel: 02-393-4509, 02-393-4939
 
 
 
ร้าน บางนาพลาสติก
3482/1 เขตบางนา แขวงบางนา กรุงเทพ 10260 
Tel: 02-393-4509, 02-393-4939
มือถือ: 093-5453914
Fax: 02-398-6775

 

Visitors: 69,733